Tác giả

Giáo sư Ngô Bảo Châu
Trong vô vàn lựa chọn mà đời người phải trải qua, không phải lúc nào...
Hướng nghiệp nên bắt đầu từ khi nào? Hội thảo Thử nghiệm ước mơ nghề nghiệp tổ...
Chuyên mục con hiện trống