Tác giả: Ngô Bảo Châu

Ngô Bảo Châu, giáo sư tại Khoa Toán, Đại học Chicago, là một nhà toán học Pháp-Việt nổi tiếng với chứng minh bổ đề cơ bản cho các dạng tự đẳng cấu. Nhờ chứng minh này mà ông đạt Huy chương Fields năm 2010.

Bài viết đọc nhiều

Bài viết mới nhất