Định hướng

Thợ trang điểm
Ngành Dịch vụ xã hội

[Người thật – Việc thật] Thợ trang điểm

Thư viện “Người thật – Việc thật” là tập hợp các buổi trao đổi thực tế, những câu chuyện nghề được chia sẻ từ những

Community Supervisor
Ngành Quản trị và bán hàng

[Người thật – Việc thật] Community Supervisor

Thư viện “Người thật – Việc thật” là tập hợp các buổi trao đổi thực tế, những câu chuyện nghề được chia sẻ từ những

Thế giới nghề nghiệp