Định hướng

Bác sĩ Nhi khoa
Ngành Khoa học và Công nghệ

[Người thật – Việc thật] Bác sĩ Nhi khoa

Thư viện “Người thật – Việc thật” là tập hợp các buổi trao đổi thực tế, những câu chuyện nghề được chia sẻ từ những

Thế giới nghề nghiệp