Định hướng

Tìm hiểu Ngành Marketing (Mã ngành: 7340115)
Ngành học

Tìm hiểu Ngành Marketing (Mã ngành: 7340115)

Ngành Marketing là một trong những ngành học vô cùng phù hợp với những bạn yêu thích truyền thông, quảng cáo và chuyển đổi số

Thế giới nghề nghiệp