Giáo dục

Học như thế nào - GS Ngô Bảo Châu-1
Góc nhìn

Học Như Thế Nào? – Ngô Bảo Châu

“Học như thế nào?“ có lẽ đã là câu hỏi làm đau đầu bao nhiêu thế hệ học sinh muốn học tập được tốt hơn.

EDGAR MORIN VÀ TRIẾT HỌC GIÁO DỤC
Giáo dục

Edgar Morin và Triết học giáo dục

Sự nghiệp của Edgar Morin vô cùng to lớn, không thể trình bày trong một bài viết ngắn gọn. Trong khuôn khổ bài viết này,

Chuyên mục con hiện trống